Ροζέτες

Ροζέτα "Μίνι"

Διάσταση: Φ 9
Κωδικός: 16.01

Ροζέτα

Διάσταση: Φ 12
Κωδικός: 16.0286

Ροζέτα
Διάσταση Κωδικός
Φ 15 16.0287
Γ 15 16.0288
Ροζέτα "Γίγας"

Διάσταση: Φ 32
Κωδικός: 16.013

Ροζέτα "Επίπεδη"

Διάσταση: 14X30
Κωδικός:16.017

Ροζέτα "Επίπεδη"

Διάσταση: 47X11
Κωδικός: 16.020

Ροζέτα "Επίπεδη Α"

Διάσταση: 11Χ11
Κωδικός: 16.016

Ροζέτα "Επίπεδη Β"

Διάσταση: 11Χ11
Κωδικός: 16.016

Ροζέτα "Επίπεδη Α"

Διάσταση: 14Χ14
Κωδικός: 16.015

Ροζέτα "Επίπεδη Β"

Διάσταση: 14Χ14
Κωδικός: 16.015

Ροζέτα "Επίπεδη Γ"

Διάσταση: 14Χ14
Κωδικός: 16.015

Ροζέτα "Επίπεδη Δ"

Διάσταση: 14Χ14
Κωδικός: 16.015

Ροζέτα "Επίπεδη Ε"

Διάσταση: 14Χ14
Κωδικός: 16.015

Ροζέτα "Επίπεδη Α"

Διάσταση: 19Χ19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη Β"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη Γ"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη Δ"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη Ε"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη Ζ"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη Η"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.022

Ροζέτα "Επίπεδη"

Διάσταση: 16X16
Κωδικός: 16.023

Ροζέτα "Επίπεδη Α"

Διάσταση: 23X23
Κωδικός: 16.014

Ροζέτα "Επίπεδη Β"

Διάσταση: 23X23
Κωδικός: 16.014