Επίκρανα

"Αττικό Μικρό"

Διάσταση: 42X27X25
Κωδικός: 20

"Ανθέμιο ΑΑ"

Διάσταση: 59X40X41
Κωδικός: 20.0104

"Ανθέμιο Α"

Διάσταση: 53X32X37
Κωδικός: 20.0105

"Θεάτρου Α"

Διάσταση: 55X30X23
Κωδικός: 20.0106

"Θεάτρου Β"

Διάσταση: 30X27X20
Κωδικός: 20.110

"Δημαρχ. Σύρου"

Διάσταση: 80X43X41
Κωδικός: 20.0109

"Πρόσωπο Γ"

Διάσταση: 37X26X25
Κωδικός: 20.1100

"Πρόσωπο Β"

Διάσταση: 50X28X33
Κωδικός: 20.0103

"Σύρος"

Διάσταση: 51X37X41
Κωδικός: 20.0108

"Κορινθιακό Β"

Διάσταση: 38X25X30
Κωδικός: 20.0102

"Κορινθιακό Α"

Διάσταση: 57X33X47
Κωδικός: 20.1101

"Λόγχη"

Διάσταση: 62X41X40
Κωδικός: 20.0101