Κιονόκρανα/Κολώνες

Κολώνα "Αττικό"

Διάσταση: 40X43X43
Κωδικός: 14.070

Κολώνα "Αττικό"

Διάσταση: 76X43X43
Κωδικός: 14.072

Κολώνα "Τετράγωνη Απλή"

Διάσταση: 76X37X37
Κωδικός: 14.046

Κολώνα "Κιονόκρανο Κορινθιακο"

Διάσταση: 40X47X47
Κωδικός: 14.07