Μπαλούστρα/Κολωνάκια

Μπαλούστρο "Ύδρα"

Διάσταση: 56X19X19
Κωδικός: 1.04810

Μπαλούστρο "Φλόγα"

Διάσταση: 59X15X15
Κωδικός: 1.04811

Μπαλούστρο "Σύρος"

Διάσταση: 59X18X18
Κωδικός: 1.04814         

Μπαλούστρο "Τσίλερ"
ΔιάστασηΚωδικός
68X15X15(Φ18)1.04812
60X14X14(Φ16)1.04813
Μπαλούστρο "Άμφισσα"

Διάσταση: 54X17X17
Κωδικός: 1.04819

Μπαλούστρο "Άνδρος"

Διάσταση: 52X16X16
Κωδικός: 1.04815

Μπαλούστρο
"Δεληγιώργη"

Διάσταση: 56X18X18
Κωδικός: 1.04818

Μπαλούστρο
"Πλάκα"

Διάσταση: 51X15X15
Κωδικός: 1.04816

Μπαλούστρο
"Καλαμάτα"

Διάσταση: 60X16X16
Κωδικός: 1.04820

Μπαλούστρο
"Κύβος"

Διάσταση: 58X12X12
Κωδικός: 1.04821

Μπαλούστρο
"Φλόγα Σύρου"

Διάσταση: 60X15X15
Κωδικός: 1.04822

Μπαλούστρο
"Καστέλα"

Διάσταση: 50X15X15
Κωδικός: 1.04823