Πλάκες

Πλάκα
"Ακροκέραμο Mίνι"

Διάσταση: 11X7
Κωδικός: 12-9

Πλάκα
"Ακροκέραμο Τήνου"

Διάσταση: 17X11
Κωδικός: 16.0292

Πλάκα
"Ακροκέραμο Αττικό"

Διάσταση: 22Χ14
Κωδικός: 16    

Πλάκα
"Ακροκέραμο Aνθέμιο Α"

Διάσταση: 26Χ16
Κωδικός: 16

Πλάκα
"Ακροκέραμο Aνθέμιο Β"

Διάσταση: 26Χ16
Κωδικός: 16

Πλάκα
"Ακροκέραμο Aνθέμιο Γ"

Διάσταση: 25Χ14
Κωδικός: 16

Πλάκα
"Ακροκέραμο Aνθέμιο Δ"

Διάσταση: 23Χ15
Κωδικός: 16

Πλάκα
"Ακροκέραμο Δίας"

Διάσταση: 26Χ18
Κωδικός: 16

Πλάκα
"Οβάλ Aνθέμιο"

Διάσταση: 28X21
Κωδικός: 16.001

Πλάκα
"Ακροκέραμο Γίγας"

Διάσταση: 38X24
Κωδικός: 16.012

Πλάκα
"Καρύστου"

Διάσταση: 32X31
Κωδικός: 16.012Α

Πλάκα
"Χαλκίδας"

Διάσταση: 38X27
Κωδικός: 16.012Β

Πλάκα
"Θεάτρου"

Διάσταση: 46Χ36
Κωδικός: 16.008

Πλάκα
"Κορινθιακή"

Διάσταση: 40X22
Κωδικός: 16.0294

Πλάκα
"Κοτσίδα"

Διάσταση: 21X7
Κωδικός: 16.005

Πλάκα
"Κυπαρίσσι"

Διάσταση: 28X9
Κωδικός: 16.289

Πλάκα
"Καράβι"

Διάσταση: 37X28
Κωδικός: 16.011

Πλάκα
"Τριήρης"

Διάσταση: 49X37
Κωδικός: 14.080

Πλάκα
"Πουλί"

Διάσταση: 15X20
Κωδικός: 16.028

Πλάκα
"Ήλιος"

Διάσταση: 21X7
Κωδικός: 16.0282

Πλάκα
"Φουρούσι Διπλό"

Διάσταση: 30X25
Κωδικός: 16.025

Πλάκα
"Ανθέμιο Α Επίπεδο"

Διάσταση: 27X20
Κωδικός: 16.019

Πλάκα
"Ανθέμιο Β Επίπεδο"

Διάσταση: 27X20
Κωδικός: 16.019

Πλάκα
"Ανθέμιο"

Διάσταση: 19X19
Κωδικός: 16.018

Πλάκα
"Ανθέμιο ΑΑ Επίπεδο"

Διάσταση: 29X23
Κωδικός: 16.024

Πλάκα
"Ημικύκλια Β"

Διάσταση: 30X11
Κωδικός: 16.0297

Πλάκα
"Ημικύκλια Α"

Διάσταση: 40X11
Κωδικός: 16.0298

Πλάκα
"Κοτσίδα Α"

Διάσταση: 38X11
Κωδικός: 16.0296

Πλάκα
"Φουρούσι Μονό"

Διάσταση: 60X13
Κωδικός: 16.021