Υπηρεσίες

Άγαλμα-Άγγελος

Εχουμε την τεχνογνωσία να κατασκευάζουμε ειδικές παραγγελίες αρχιτεκτονικών στοιχείων όπως ακροκέραμα, φουρούσια, επίκρανα, κολώνες, κολωνάκια, χειροποίητα κεραμίδια κλπ. για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Δυνατότητα κατευθείαν αποτύπωσης αρχιτεκτονικών στοιχείων από το κτίριο για την κατασκευή γύψινων αντιγράφων.

Όλα τα προιόντα μας μπορούν να έχουν επεξεργασία με  χειροποίητες πατίνες  διαφόρων τύπων και μεγάλης ανθεκτικότητας.